УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО

Ходить прапорщик Задранцев
По казармі вранці.
Пильним оком оглядає
Хлопців-новобранців.
– Фамілія? – Давимуха.
А твоя? – Петренко.
– А как твоя фамілія?
– Передерієнко.
– Ні хрєна сєбє фамілька... А ти?
– Дерев’янко.
– Ну, а што ти, Дерев’янка,
Дєлал на гражданкє?
– Орав, сіяв...
– Зачем орал?
– Така була праця...
– Тепер орать здєсь я буду,
А ти – подчіняться. –
Так у війську українськім
Прапорщик Задранцев
На свойом общепонятном
Учить новобранців.