СІМЕЄЧКА

СІМЕЄЧКА

Матір звуть Елеонора,
А батечка - Савка.
Синка мають п’ятилітка,
Ім’я йому - Славка.
Батько - щирий українець,
А мати - русачка.
- Нє говорі, - учить мати, -
Гавкаєт собачка.
Вєдь нє гавкаєт собачка,
Она, дєтка, лаєт.
Ето тєбє твой папаня
Язик засоряєт.
Сколько раз я говоріла:
"Пожалєй ребйонка!
Мозгі єму засоряєш,
Дєлаєш подонка…"
- Ти не петраєш нічого, -
Обізвався Савка. -
Це ти мене зараз лаєш,
А собака гавка.